Underværker, 2014.
|  

"And I still find myself wondering if there is not always some deep similarity between the way war organizes space and movement and the way the contemporary society organizes them; that is, if the military landscape and military society are not both in essence intensified versions of the peacetime landscape, intensified and vitalized by one overriding purpose which, of necessity, brings about a closer relationship between man and environment and between man."
                                                                                                                                                                                                                                             J.B. Jackson

NEPS - North European Pipeline System er et 650 kilometer langt rør- og tanksystem, der løber fra Frederikshavn til Nordtyskland. Anlægget blev påbegyndt I 1955, som led i NATO’s forsygningsstrategi.

Ortofoto bord konstruktion
Ortofoto bord, Underværker No.5, 2014.

Underværker. Ortofoto af rust og firben spor på gulvet af underjordiske benzintanke, 2014.
|  Udstillingen UNDERVÆRKER på Kystmuseet, Bangsbo giver et alternativt blik på de militære landskaber fra koldkrigsperioden. De er anonyme og lukkede områder, der ligger vis-a-vis vores hverdagslandskaber, men som er skjulte for det omkringliggende samfunds blik og bevidsthed. Som hemmelige og markante kulturmiljøer har de haft en, der ikke kun udgør et karakteristisk træk ved dansk forsvar, men som også er et vigtigt vidnesbyrd om samfundets opfattelse af landskabet som en militær ressource.

Gennem en arkitektonisk og kunstnerisk bearbejdning i forskellige skalatrin afdækker udstillingen de formmæssige og rumlige kvaliteter i de militære landskaber. Projektet har været drevet af at afdække de militære landskabers strukturelle og rumlige typologier; undersøge hvilke formmæssige ligheder og forskelle, der er mellem de militære og de omkringliggende civile landskaber; samt udpege æstetiske kvaliteter på steder, der normalt ikke er tilgængelige for den civile borger. På den måde etablerer UNDERVÆRKER en ny måde at betragte og skildre det danske landskab.

UNDERVÆRKER tager udgangspunkt i NEPS (North European Pipeline System), der er et af Den Kolde Krigs mest omfattende bygningsværker, men samtidig også et af de mindst iøjnefaldende. NEPS er et omfattende net af tankanlæg og olieledninger, der løber fra Frederikshavn ned gennem Jylland til Tyskland.

Set fra luften ligner Nordjylland et stort patchwork-tæppe af veldefinerede geometriske former bestående af marker, gårde, skovområder, læhegn, byer, landsbyer og et vejnet, der gennemskærer og forbinder enhver afkrog. Det er et ensformigt landskab, hvor kun kystlinjens kaotiske konturer har undsluppet menneskets regulering og bearbejdning. Men fordelt udover det danske territorie findes der spredte enklaver af NEPS’ anlæg, som ligger side om side med villakvarterer, landmandens marker og industri og som kun røber sin eksistens ved diskrete hegn og karakteristiske sort-gule skilte. Tankområderne landskabelige placering er ydmyg for ikke at skabe opmærksomhed hos den tidligere fjende i øst, de er omkranset af høje hegn og over jorden ses kun simple bygninger og anlæg med et funktionelt og nedtonet udtryk, renset for arkitektonisk bearbejdning. De store tanke er ikke synlige, da er gravet ind i det i forvejen kuperede jyske landskab og siden er træer og buske vokset op, så bakkerne i dag fremstår som en naturlig del af landskabet.

Når man har fået adgang til området og bevæger sig rundt i det bakkede terræn, er det kun skår med tykke metaldøre, små rør, der stikker op af jorden og brønddæksler, der afslører at der foregår noget under jorden. Vil man opleve en tanks indre skal man først åbne en tung jerndør ved foden af en af bakkerne og derefter bevæge sig gennem en lang og smal beton gang til man kommer til et teknikrum. Her er der en rund metallem, der antyder en indgang til tanken. Får man klemt sin krop igennem den lille åbning, åbenbarer der sig for én et bælgravende mørkt og klaustrofobisk rum. Men når man får tændt lommelygten opleves rummet som et gigantisk og næsten magisk sted, der med sin arkitektur og akustik minder om en katedral. Lyde giver ekko i 25 sekunder og selv et tungt åndedræt bliver til en svag rungen. Rummet har en diameter på omkring 30 meter og har 8 meter til loftet, der er båret af en række søjler og væggene er beklædt med store rustne metalplader. Flere af tankene, der oprindeligt rummede olie, benyttes ikke mere og er nu overladt til naturens egne processer. Det der er tilbage, er rester af olie, smukke rustformationer og spor fra firben og insekter som har dannet organiske mønstre og former, der står i skærende kontrast til tankenes solide konstruktion og geometriske rum.

Tekst suplement til Udstillingen Underværker med guide til at se stereofotografi med kryds-øje teknik. Kystmuseet Bangsbo, 2015.
|  


Tekst: 3D Fotografi og kryds-blik. De to fotografier på siden ser ens ud, men er det ikke. De er fotograferet lidt forskudt fra hinanden og udgør således et stereopar. Med øvelse er det muligt at betragte dem, så der opstår en 3-dimensionel illusion.

Vores øjne er placeret forskudt fra hinanden med nogle centimeters afstand, hvilket giver os det såkaldte binokulære syn. Det binokulære syn betyder, at når vi kigger på verden, så ser hvert øje den fra lidt forskudte vinkler og vores hjerne sætter selv de to billeder sammen til ét. Dette gør os i stand til at opfatte dybde og betyder at vi oplever verden i dens tre dimensioner. Fotografi er per definition to-dimensionelle gengivelser af verden. Igennem årene har der været talrige måder at se stereofotografi på. Det simpleste princip er at vise ét fotografi til ét øje og et andet fotografi til det andet øje. Hjernen sætter herefter selv de to fotografier sammen til ét men med en fornemmelse for dybde - også kaldet 3D-effekt i daglig tale.

1.Betragt fotografierne så dit hoved pegeligeud. Hvis du bøjer dit hoved kan det forhindre dig i at se stereobilledet.
2. Imens du holder dine øjne fokuseret på midten af billederne begynd at krydse dine øjne således at højre øje ser venstre billede og venstre øje ser højre billede.
3. Billederne vil blive uskarpe og det vil se ud som om der er fire uskarpe billeder.
4. Hvis du har svært ved at krydse øjnene kan det hjælpe at holde en finger op foran dig,og kigge på fingerspidsen med stereobillederne i baggrunden.
5. Hvis du bruger din finger som hjælp, start med at placere den tæt på papiret og bevæg den så tættere på dine øjne.
6. Fortsæt med at krydse dine øjne indtil de to midterste af de fire billeder, du ser, overlapper hinanden og du ser tre uskarpe billeder.
7. Prøv nu at holde fast i billedet i midten. Det er muligt at “låse” det fast og se det som ét billede. Det er dette billede der om lidt skal synes tredimensionelt.
8. Nu kommer den svære del af øvelsen: Imens du fastholder billedet i midten skal du slappe af i dine øjne.
9. Hvis du kan fastholde det “låste” billede og slappe af i øjnene, så vil det pludseligt poppe op som 3D.

 

Installation views from Coastal Museum of North Jutland, Bangsbo, 2015 and Aarhus School of Architecture, 2015.
|